sponsoren

Supporter van Schoon
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > jaarverslag 2017

Maatschappelijke verantwoording

Financiële verslaglegging

Het bestuur wil graag openheid van zaken geven ten aanzien van haar in- en uitgaven. 

Het bestuur heeft de balans van 2017 opgemaakt. Hieruit is gebleken dat een verlies is geleden van ongeveer € 750,-.

Het verlies is veroorzaakt door een afname van het aantal deelnemers, terwijl de kosten voor het organiseren licht zijn toegenomen.

Het volledige jaarverslag (balans en winst- en verliesrekening) vindt u hier.